குப்பையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கரண்டி 2 இலட்சம் ரூபாய்

இங்கிலாந்தில் 13 ஆம் நூற்றாண்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நசுங்கிய வெள்ளிக் கரண்டி 2 இலட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது ஆச்சரியத்தை உருவாக்கியிருக்கிறது.

லண்டன் தெருக்களில் கார் பூட் விற்பனை செய்த ஒருவர் வெறும் 90 பைசாவுக்கு ஒரு பழைய நசுங்கிய கரண்டியை வாங்கியுள்ளார்.

சோமர்செட்டின் க்ரூகெர்னிலுள்ள லாரன்ஸ் ஏலதாரர்களை அணுகி, கரண்டியை ஏலத்தில் பதிவு செய்து, லாரன்ஸ் ஏலதாரர்களிடமிருந்து உறுதிப்படுத்தலுக்காகக் காத்திருந்தார் .

இந்த கரண்டிக்கு தொன்மைக்குரிய மதிப்பீட்டின் மூலம் ரூ .51,712 மதிப்பீட்டை நிர்ணயித்தார்.

வரிகள் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்கள் உட்பட பழங்கால கரண்டியின் மதிப்பு ரூ .2 லட்சத்தை தாண்டியது.