தோண்டத் தோண்ட தொன்மை- கொற்கை

கொற்கையில் நடைபெறும் அகழாய்வுப் பணியில், தொடர்ந்து அதிசயங்களும், ஆச்சர்யங்களும் நிகழ்ந்து புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வியப்பூட்டுகின்றன.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை மற்றும் கொற்கையில், தொல்லியல் அகழாய்வு பணிகள் தொடர்ந்து நடக்கிறது.

கொற்கையில் தொடங்கப்பட்ட அகழாய்வு பணிகள், கடந்த 4 மாத காலமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் குழியில் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட விலங்கு உருவம், சுடுமண் புகைப்பான், கண்ணாடி உருக்கு கழிவுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த வாரம் திரவப்பொருட்கள் வடிகட்டும் 4 அடுக்கு கொண்ட சுடுமண் குழாய் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.