இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 198,546,333
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,232,877

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 35,745,024
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 629,315

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 19,917,855
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 556,437

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 19,917,855
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 556,437