உலகின் மிகப் பழமையான 250 ஆண்டுகள் பழமையான விஸ்கி பாட்டில் 137,000 டாலர் (1 கோடி மற்றும் ரூபாய்) ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது.

இந்த விஸ்கி திரு. ஜான் பியர்பாயிண்ட் மோர்கனின் பாதாள அறைகளில் இருந்தது

மோர்கனின் பாதாள அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ள மூன்று தொகுப்பிலிருந்து எஞ்சியிருக்கும் ஒரே பாட்டில் இதுவாக கருதப்படுகிறது.

விஸ்கி திறக்கப்படாவிட்டால் சுமார் 10 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்பதால், இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலான மதுபானம் இன்னும் குடிக்கக் கூடியதாக இருக்காது.

 

By Siva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *