சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூ.4500.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூ.36000.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் தங்கம் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூ.4864.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் தங்கம் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூ.38912.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூ.71.90
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூ.71900.00

 

By Siva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *