Connect with us

நாலுவரி செய்திகள்

நிலவில் ஆக்ஸிஜன் உள்ளது : ஆய்வில் தகவல்!

செய்திகள்

நிலவில் ஆக்ஸிஜன் உள்ளது : ஆய்வில் தகவல்!

தொழில்நுட்ப உலகில் ஒரு முயற்சி தான் நிலவில் ஆக்ஸிஜன் இருப்பது தொடர்பான ஆராய்ச்சி.

அந்த ஆய்வில் நிலவில் மேற்பரப்பில் 800 கோடி மனிதர்கள் 1 லட்சம் ஆண்டுகள் வாழ தேவையான ஆக்ஸிஜன் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதுவும் ஆக்ஸிஜன் நிலவின் ‘ரெகோலித்’-தில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த ஆக்ஸிஜன் வாயு வடிவில் நிலவில் இல்லை

அங்கு இருக்கும் பாறைகளை சேகரித்துக் , அதை மனிதன் சுவாசிக்க கூடிய ஆக்ஸிஜனாக மாற்றுவது எப்படி என ஆய்வு நடக்க உள்ளது.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in செய்திகள்

To Top