இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

world corona

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 486,658,338
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,161,135

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 81,722,158
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,006,115

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 29,916,334
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 659,570

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,024,302
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,159