அரசு ஊழியர்கள் 2-வது திருமணம் : தமிழக அரசு கடும் எச்சரிக்கை.

பணியில் உள்ள அரசு ஊழியர் முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்கும் போது 2-வது திருமணம் செய்வது தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது..

மேலும் 2-வது திருமணம் செய்வது என்பது ஒழுக்கக் கேடானது எனவும், அரசு மரியாதைக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

அரசு ஊழியர் 2-வது திருமணம் செய்தால், சட்டரீதியாக முதல் மனைவிக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன்கள் கிடைப்பதில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளது ,

முதல் மனைவி உயிரோடு இருக்கும் போது 2-வது திருமணம் செய்யும் அரசு ஊழியர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது..

மேலும் செய்திகளுக்கு : https://www.naaluvariseithigal.com/