ஆங்கிலத்துக்கு மாற்று மொழியாக இந்தி : அமித் ஷா

நாடாளுமன்ற அதிகாரப்பூர்வ மொழி குழுவின் 37ஆவது கூட்டத்தில் அரசை இந்தி மொழியைப் பயன்படுத்தி நடத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி முடிவு செய்திருக்கிறார்.

நாட்டின் குடிமக்கள் பேசும் மொழி ஒரே மொழியாக இருக்கும்போது அது இந்தியாவின் மொழியாக இருக்க வேண்டும்.

ஆங்கிலத்துக்கு மாற்று மொழியாக இந்தி இருக்க வேண்டும். அது உள்ளூர் மொழியாக இருக்கக் கூடாது. பிற உள்ளூர் மொழிகளை கிரகித்துக் கொள்கிற மொழியாக இந்தி இருக்க வேண்டும்

குறைந்தது 9ஆம் வகுப்பு வரையிலாவது இந்தி வகுப்புகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றார் அமித் ஷா.

அமித் ஷா மொழிக்கான தனது ஆதரவைக் குறைத்து, இந்தி வேறு எந்த பிராந்திய மொழியுடனும் போட்டியிடவில்லை என்றும் அவற்றை முழுமையாக்குகிறது

 

மேலும் செய்திகளுக்கு : https://www.naaluvariseithigal.com/