உக்ரைன் – ரஷ்ய போர்! இலங்கைக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடி

உலகின் அதிமுக்கிய கடல் வாணிப பாதைகளில் ஒன்று சூயஸ் கால்வாய். சூயஸ் கால்வாய் ஐரோப்பாவிற்கும் ஆசியாவிற்கும் இடையிலான வேகமான கப்பல் பாதையாகும்.

இந்த கால்வாய் தடைப்பட்டால் கப்பல்கள் ஆப்பிரிகா வழியாக ஆசியா நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படும்.

உக்ரைன் – ரஷ்யா யுத்தம் காரணமாக கப்பல் போக்குவரத்து கட்டணத்தை அதிகரிக்க வழிவகுத்தது என சூயஸ் கால்வாய் ஆணையத்தின் தலைவர் ஒசாமா ராபி (Osama Robbie) தெரிவித்துள்ளார்.

கட்டண அதிகரிப்பானது ஆசிய நாடுகளுக்கு குறிப்பாக இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.