நாடு முழுவதும் 1.12 லட்சம் பி.எஸ்.என்.எல். டவர்கள் : மத்திய அரசு திட்டம்

நாடு முழுவதும் 1.12 லட்சம் பி.எஸ்.என்.எல். டவர்கள் : மத்திய அரசு திட்டம்

நாடு முழுவதும் 1.12 லட்சம் பி.எஸ்.என்.எல். டவர்களை நிறுவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது

மக்களவையில் மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் தகவல்