இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

world corona

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 488,181,524
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,166,318

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 81,773,282
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,007,216

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 29,947,895
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 659,860

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,025,556
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,211