இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

third wave

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 491,563,939
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,175,781

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 81,832,612
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,008,198

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 29,999,816
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 660,269

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,028,863
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,388