இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

world corona

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 492,272,263
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,178,361

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 81,856,757
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,008,517

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,012,798
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,446

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,029,660
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,446