இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

world corona

இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 498,570,009
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 6,201,796

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 82,053,242
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,012,131

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,145,192
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 661,270

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 43,034,844
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 521,695