அண்ணாமலைக்கு நான் முட்டுக்கட்டை அல்ல- எச் ராஜா

அண்ணாமலைக்கு நான் முட்டுக்கட்டை அல்ல- எச் ராஜா

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு நான் முட்டுக்கட்டை அல்ல- எச் ராஜா

கடந்த 3 நாட்களாக நான் டெல்லியில் முகாமிடவில்லை

நான் யாருக்கும் முட்டுக்கட்டை அல்ல- எச் ராஜா

தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் நியமனத்தில் அண்ணாமலைக்கு மூத்த தலைவர்கள் முட்டுக்கட்டை என தகவல்