குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம்: ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் தகவல்

குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம்: ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் தகவல்

குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் தொடர்ந்து 11வது முறையாக 4%ஆக தொடரும்

* நிதிக் கொள்கைக் குழு கூட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் அறிவிப்பு