பணம் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது -அமைச்சர் நேரு

பணம் இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது -அமைச்சர் நேரு

பணம் இல்லாமல் அரசாங்கத்தால் மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது -அமைச்சர் நேரு

மக்களுக்கு சேவை செய்யவே, அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கவே வரி வசூலிக்கப்படுகிறது -அமைச்சர் நேரு

1987 மற்றும் 1993-ம் ஆண்டுகளில் அதிமுக ஆட்சியில் 300% சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது -அமைச்சர் நேரு