சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது ஏன்? அமைச்சர் கே.என்.நேரு விளக்கம்

சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது ஏன்? அமைச்சர் கே.என்.நேரு விளக்கம்

மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது

ஏழை மக்கள் பாதிக்காதவாறு சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது – அமைச்சர் கே.என்.நேரு

மத்திய அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ள அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.