உக்ரைன் உடனான போரை நிறுத்த வேண்டும்: ரஷ்ய அமைச்சரிடம் பிரதமர் மோடி

உக்ரைன் உடனான போரை நிறுத்த விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்

ரஷ்ய அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவிடம் பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்

சமாதான முயற்சியில் இந்தியா அதன் பங்களிப்பை வழங்க தயாரக உள்ளது – பிரதமர்