மத்திய அரசை காரணம் காட்டி சொத்து வரியை உயர்த்துவதா? சீமான்

மத்திய அரசை காரணம் காட்டி சொத்து வரியை உயர்த்துவதா? சீமான்

மத்திய அரசை காரணம் காட்டி சொத்து வரியை உயர்த்துவதா? – தமிழக அரசுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் கேள்வி

நிதியாதாரத்துக்கு மாற்றுப்பொருளாதாரப் பெருக்கத்துக்கான திட்டங்களை தமிழக அரசு வகுக்க வேண்டும் – சீமான்