பெரும்பான்மையை இழந்தது இலங்கை அரசு

பெரும்பான்மையை இழந்தது இலங்கை அரசு

நாடாளுமன்றத்தில் அரசுக்கான ஆதரவை 43 உறுப்பினர்கள் திரும்ப பெற்றதால் மகிந்தா ராஜபக்ச அரசு கவிழ்ந்தது

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், இலங்கை சுதந்திர கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் அரசுக்கான ஆதரவை திரும்ப பெற்றன