போராடுபவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் இலங்கை அரசு

போராடுபவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் இலங்கை அரசு

இலங்கையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களுக்கு, இலங்கை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் எச்சரிக்கை

பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தால், கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

அமைதியான முறையில் போராடுபவர்களுக்கு பாராட்டுகள் எனவும் இலங்கை அரசு
அறிவிப்பு