மே 14, 2022 பஞ்சாங்கம் – சித்திரை 31

மே 14 சனிக்கிழமை ராகு காலம் 08:56 AM முதல் 10:30 AM வரை. சூலம் கிழக்கு பரிகாரம் தயிர்.

திதி : 03:23 PM வரை திரயோதசி பின்னர் சதுர்தசி

நட்சத்திரம் : சித்திரை 05:28 PM வரை பிறகு ஸ்வாதி

யோகம் : ஸித்தி 12:59 PM வரை, அதன் பின் வ்யதீபாதம்

கரணம் : சைதுளை 03:23 PM வரை பிறகு கரசை 02:08 AM வரை பிறகு வனசை.