உயரும் பேருந்து கட்டணம் – எவ்வளவு உயருகிறது?

தமிழகத்தில் பேருந்து கட்டணம் விரைவில் உயரும் என்று கூறப்படும் நிலையில் எவ்வளவு உயரும் என்பது குறித்த தகவல் தற்போது கசிந்துள்ளது. இதன்படி தமிழகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு குறித்த தகவலைப் பார்ப்போம்.

 

புறநகர் சாதாரண பேருந்து (10 கிமீ) – ரூ.5ல் இருந்து ரூ.6

புறநகர் இடைநில்லா பேருந்து (30 கிமீ) – ரூ.18ல் இருந்து ரூ.27

நவீன சொகுசு பேருந்து 30 கிமீ) – ரூ.21ல் இருந்து ரூ.33

விரைவு பேருந்து 30 கிமீ) – ரூ.17ல் இருந்து ரூ.24

குரூப்-2, குரூப்-2ஏ தேர்வர்களுக்கு டி.என்.பி.எஸ்.சி முக்கிய அறிவிப்பு..!

குளிர்சாதனப் இருந்து 30 கிமீ) – ரூ.27ல் இருந்து ரூ.42

வால்வோ பேருந்து 30 கிமீ) – ரூ.33ல் இருந்து ரூ.51