பாரதியார் பல்கலையில் வேலை வேண்டுமா?

கோவையில் உள்ள பாரதியார் பல்கலைக்கழக விடுதிகளுக்கு விடுதி கண்காணிப்பாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

நிறுவனத்தின் பெயர்: Bharathiar University

பதவி பெயர்: Hostel Supervisor

மொத்த காலியிடம்: 10

கல்வி தகுதி: Any Degree

கடைசி தேதி: 22.06.2022

கூடுதல் விவரங்களைப் பெற:

www.b-u.ac.in

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fb-u.ac.in%2Fsites%2Fb-u.ac.in%2Ffiles%2FRecruitment%2F2022%2FHostel%2FBharathiar%2520University%2520-%2520supervisor%2520vacancy%2520-%2520Data%2520center.docx&wdOrigin=BROWSELINK