No Image

உறுப்புக்கல்லூரிகளுக்கும் ஆன்லைன் மூலமாகவே மாணவர் சேர்க்கை

8 July 2021 Siva 0

அரசு கல்லூரிகளாக மாற்றப்பட்ட பல்கலைக்கழக உறுப்புக்கல்லூரிகளுக்கும் ஆன்லைனிலேயே மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும். மாணவர்