No Image

கொரோனாவிலிருந்து மீண்டவர்கள் எச்சரிக்கை: கருப்பு பூஞ்சையை தொடர்ந்து எலும்பு திசுக்கள் அழிவு

6 July 2021 Siva 0

கொரோனாவிலிருந்து மீண்டவர்களை கருப்பு பூஞ்சையைப் போல எலும்பு திசுக்கள் அழிவு நோயும் தாக்கக்