திருப்பதி தமிழக பக்தர் – தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு

6 October 2021 Bala Kumaran 0

தமிழகத்திலிருந்து நடைபயணமாக திருப்பதிக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக தங்கும் விடுதி அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக