Connect with us

நாலுவரி செய்திகள்

All posts tagged "ரோப் கார் வசதி"

  • செய்திகள்

    தமிழ்நாட்டில் 5 கோவில்களில்.. இனி ரோப் கார் வசதி..

    By 27 July 2021

    கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை ஆக்கிரமித்தவர்களிடமிருந்து நிலங்களை மீட்டு வருகிறது. திருக்கோவில்களில் நடக்கும் குற்றங்களை தெரிவிக்க குறைதீர்ப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையும் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது....

More Posts

For advertisement

Mobile : +91 63742 18791

Whatsapp : +91 63742 18791

Mail : nvs.naaluvariseithigal@gmail.com

Follow

Click here to subscribe
To Top