2,700 ஆண்டுகள் பழமையான கழிப்பறை கண்டுபிடிப்பு!

6 October 2021 Bala Kumaran 0

இஸ்ரேல்,ஜெருசலேத்தில் 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன் மன்னர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. பழங்கால நகரமான