No Image

விலங்குகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி: புலிகள், கரடிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி..!

6 July 2021 Siva 0

அமெரிக்காவில் உள்ள மிருகக்காட்சி சாலை புலிகள், கரடிகளுக்கு பரிசோதனை நோக்கத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி

No Image

கொரோனாவிலிருந்து மீண்டவர்கள் எச்சரிக்கை: கருப்பு பூஞ்சையை தொடர்ந்து எலும்பு திசுக்கள் அழிவு

6 July 2021 Siva 0

கொரோனாவிலிருந்து மீண்டவர்களை கருப்பு பூஞ்சையைப் போல எலும்பு திசுக்கள் அழிவு நோயும் தாக்கக்