No Image

விலங்குகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி: புலிகள், கரடிகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி..!

6 July 2021 Siva 0

அமெரிக்காவில் உள்ள மிருகக்காட்சி சாலை புலிகள், கரடிகளுக்கு பரிசோதனை நோக்கத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி