இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை விபரங்கள்!

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூ.4533.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூ.36264.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூ.4897.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூ.39176.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூ.73.10
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூ.73100.00